นโยบายการรับประกัน
1. นโยบายการรับประกันแบบจำกัด 1 ปี:

Flash รับประกันว่าผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากข้อบกพร่องที่เกิดจากการออกแบบ วัตถุดิบ และคุณภาพของงาน ในการซื้อครั้งแรกของลูกค้า และภายในระยะเวลาหลังจากนั้น:

1) สิบสอง (12) เดือน ในส่วนของตัวโทรศัพท์นับจากวันที่ซื้อ
2) หก (6) เดือน ในส่วนของอุปกรณ์เสริมนับจากวันที่ซื้อ

2. สิ่งที่การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่คุ้มครอง:

1) ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากสภาพการใช้งานตามปกติ
2) ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการทดสอบ การใช้งาน การบำรุงรักษา การดัดแปลง การแก้ไขหรือการปรับเปลี่ยนอย่างไม่เหมาะสม
3) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากรูปแบบการใช้งานที่ Flash อนุญาต หรือนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ Flash กำหนดไว้
4) ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซม (รวมถึงการอัพเกรดซอฟต์แวร์) โดยบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก FLASH ในการดำเนินการนี้
5) ป้ายหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ถูกแกะออกหรือมีตำหนิ
6) แบตเตอรี่ชนิดชาร์จใหม่ได้ ที่ชาร์จ ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี (ซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันที่แยกต่างหาก) มีการใช้งานอุปกรณ์เสริม ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ที่ FLASH ไม่ได้อนุมัติอย่างชัดแจ้งให้ใช้งานกับผลิตภัณฑ์ หรือไม่ได้เป็นผู้จัดหาให้
7) ข้อบกพร่องหรือความเสียที่เกิดจากการทำอาหารหรือของเหลวหกใส่
8) พื้นผิวพลาสติกทั้งหมด หน้าจอของผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่วนที่อยู่ภายนอกทั้งหมด ซึ่งเกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติของลูกค้า