LIFE WITH METAL
banner_lifewithmetal_PC_TH_20160310
IN/ ID/ MY/ PH/ TH/ VN

กติกาง่ายๆ

1. โพสต์ภาพถ่ายในธีม “Life with Metal” โดยในภาพจะต้องมี “โลหะ” เป็นองค์ประกอบของภาพ นำเสนอแนวคิด และเนื้อหาในรูปแบบของการทำงาน หรือไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของแต่ละคน

2. ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมโดยการโพสต์ภาพของคุณพร้อมติด Hashtag #lifewithMetalTH ตามด้วยชื่อภาพ หรือ www.flash3c.com/th/life-with-metal ผ่านทาง Facebook, Instagram หรือทาง Flash Community .

ระยะเวลาการร่วมสนุก

ระหว่างวันที่ 10-20 มีนาคม 2559

วันที่คัดเลือก

ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2559

วันประกาศผล

25 มีนาคม 2559

Photos-01_20160303
Photos-02_20160303
Photos-03_20160303
Photos-04_20160303
Photos-05_20160303
Photos-06_20160303
Photos-07_20160303
Photos-08_20160303
Photos-09_20160303
Photos-10_20160303
Photos-11_20160303
Photos-12_20160303

เงื่อนไขการร่วมสนุก :

1. ไม่จำกัดอุปกรณ์การถ่ายภาพในการแข่งขันในครั้งนี้ แต่ภาพถ่ายต้องไม่มีการปรับภาพ ตกแต่ง หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆบนภาพถ่ายด้วยโปรแกรมรูปภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น Photoshop ทั้งนี้ภาพถ่ายต้องสามารถแสดงรายละเอียดในรูปแบบ EXIF มากกว่า 2MB ขึ้นไป

2. กิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งภาพถ่ายต้นฉบับให้ทางผู้จัดงาน การคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำแนวคิด หรือเคยส่งประกวดที่อื่นที่ใดมาก่อนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที ทั้งนี้ทางผู้จัดกิจกรรมปฏิเสธภาพถ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีและปฏิเสธความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี การกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี

3. ผู้เข้าร่วมต้องเห็นด้วยกับการแสดงงานศิลปะทั่วโลกสำหรับการสร้างแบรนด์และการตลาดโดยตัวแทนการจัดงาน ตัวแทนการจัดงานจะเป็นตัวแทนสำหรับการตีพิมพ์ข้อความทั้งหมด

4. ภาพถ่ายจากผู้เข้าประกวดต้องไม่มีเนื้อหารุนแรง เหยียดชาติพันธ์ อนาจาร ผิดกฎหมาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ละเมิดกฎหมายและศีลธรรมของประเทศ มิฉะนั้นจะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ใด ๆ ของผู้เข้าร่วมในระหว่างกิจกรรม

การคัดเลือก :

1. คัดเลือกผู้ชนะโดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ที่ตรงกับหัวข้อ “Life with Metal” เป็นหลัก

2. ภาพที่มีจำนวน “ไลค์” บนสื่อสังคมออนไลน์ จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะ

3. คัดเลือก 10 ผลงานที่โดดเด่นในแต่ละประเทศ เพื่อนำไปแสดงในงานนิทรรศการ และงานเปิดตัวสินค้า แฟลชรุ่นใหม่ล่าสุด โดย10 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ภาพถ่ายพร้อมข้อมูลผู้ถ่ายภาพในงานนิทรรศการ

4. ภาพถ่ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดจะได้รับรางวัลสุดพิเศษจากผู้จัดงาน ภาพถ่ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากแต่ละประเทศจะได้รับรางวัลสมาร์ทโฟนแฟลชรุ่นใหม่ล่าสุด จำนวน 1 รางวัล

5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันถ่ายภาพทั้งหมดนี้รับทราบ และยอมรับ กฎ กติกา ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมด